Pomoc dla niepełnosprawnych

Karty Prywatyzacyjne


Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.


INFORMACJE PODSTAWOWE


Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.
Siedziba
Sopot
Przedmiot działania
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Udział SP %
100
Informacje
na dzień 2010.12.31:

Suma bilansowa: 41544787,63 zł
Kapitał własny: 34742287,43 zł
Kapitał zakładowy: 9000000 zł
Przychody ze sprzedaży: 13680336,07 zł
Wyniki netto: 22477116,78 zł

Zatrudnienie: 83 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW spółki
 

INFORMACJE O PRYWATYZACJI


Pierwszy etap prywatyzacji


Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
2008.09.26
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki
(podmioty zgłaszające się)
Kons. Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. i Staszowski Marek Wyceny Majątkowe. Doradztwo.Logist, Siedziba: Warszawa/Janów Lubelski
Konsorcjum Firm: PKF Consult Sp z o.o. i A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp z o.o., Siedziba: Warszawa
Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów
Doradca Consultants LTD. Sp. z o.o., Siedziba: Gdynia
F5 Konsulting SP. z o.o., Siedziba: Poznań
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Kons. Grupa Konsultingowa Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. i Staszowski Marek Wyceny Majątkowe. Doradztwo.Logist
Siedziba: Warszawa/Janów Lubelski
Data zawarcia umowy: 2009.05.28
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług w procesie prywatyzacji spółki PBE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Sopocie
Data odbioru analiz: 2011.10.31
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Drugi etap prywatyzacji


Tryb prywatyzacji
Aukcja ogłoszona publicznie

INFORMACJE O NABYWCY


Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Knurów
Przedmiot działania
Pomiary, projekty w dziedzinie ochrony środowiska
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRYWATYZACJĘ


Departament
DPR
Imię i nazwisko
Hubert Szczepaniak
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Data publikacji : 29.08.2015
Data modyfikacji : 29.08.2015
Metoda: 1