Pomoc dla niepełnosprawnych

Karty Prywatyzacyjne


Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.


INFORMACJE PODSTAWOWE


Logo
Nazwa
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
Siedziba
Konstancin Jeziorna
Przedmiot działania
86.10.Z Działalność szpitali
Udział SP %
0
Informacje
na dzień 2013.12.31:

Suma bilansowa: 45553339,37 zł
Kapitał własny: 16756228,54 zł
Kapitał zakładowy: 13780000 zł
Przychody ze sprzedaży: 11894238,79 zł
Wyniki netto: 135492,82 zł

Zatrudnienie: osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW spółki
 

INFORMACJE O PRYWATYZACJI


Pierwszy etap prywatyzacji


Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki
(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Drugi etap prywatyzacji


Tryb prywatyzacji
Tryb inny art. 33 ust. 5 pkt 1 (nabywca i cena wskazane w umowie udział SP<50%)

INFORMACJE O NABYWCY


Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
działalność inwestycyjna
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRYWATYZACJĘ


Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Agnieszka Borek
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Data publikacji : 28.08.2015
Data modyfikacji : 28.08.2015
Metoda: 1