Pomoc dla niepełnosprawnych

Przychody z prywatyzacji

Data publikacji : 01.07.2009

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 30.06.2009 r.


 
PLAN [zł]
WYKONANIE [zł]
WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach)
6 358 073 000,00
149 563 526,29
2,35
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip)
2 960 506 000,00
91 767 236,66
3,10
Fundusz Rezerwy Demograficznej (art. 58 ust.2 pkt.2 ustawy o syst.ubez.społ.)
0,00
155 612 867,79
0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne )
0,00
0,00
0,00
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip)
1 800 000 000,00
72 119 910,92
4,01
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip)
240 000 000,00
9 615 988,12
4,01
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip)
240 000 000,00
9 615 988,12
4,01
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip)
100 244 000,00
42 000,00
 
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
301 177 000,00
0,00
0,00
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip)
0,00
0,00
0,00
OGÓŁEM (brutto)
12 000 000 000,00
488 337 517,90
4,07
Prywatyzacja pośrednia
11 860 000 000,00
435 804 949,41
3,67
Prywatyzacja bezpośrednia
140 000 000,00
44 938 491,95
32,10
Sprzedaż majątku pozostałego po likwidacji państwowych jedn. i spółek z udziałem SP
 
1 525 341,74
 
Pozostałe przychody  / zwroty
 
6 068 734,80
 

Data publikacji : 01.07.2009

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Budżetu i Finansów

Statystyka strony: 4888 wizyt